Moje základné služby zahŕňajú:

  • Individuálny business / life coaching 
  • Business / life coaching in English
  • Koučovanie manažérov kľúčových zamestnancov vo firmách
  • Zavádzanie koučovacej kultúry do firiem - ako koučovať zamestnancov
  • Mindfulness coaching - poradenstvo a školenia na tému mindfulness a redukcie stresu, MBSR-program
  • Kariérny koučing - mapovanie silných stránok a hľadanie potenciálu klienta
  • Leadership coaching - koučovanie lídrov, autenticita lídra a sebauvedomenie
  • Koučing rodičov na materskej dovolenke -  kariérny reštart a hľadanie riešení
  • Agilný koučing - využitie agile metodológie v  coachingu

NOVINKA:
Transformácia manažéra na SERVANT LEADRA -  Dvojdňový workshop, viac info tu:

 https://agilecoaching.sk/transform%C3%A1cia-z-mana%C5%BE%C3%A9ra-na-servant-leadra/index

„Výsledok koučovacieho rozhovoru sa deje v živote, a o to v koučovacom rozhovore ide: Aby klientovo konanie zodpovedalo jeho zámerom, hodnotám a cieľom. Aby vedel, čo naozaj chce dosiahnuť a v súlade s tým konal.“

KOUČOVANIE PODĽA PYRAMÍDY, ZUZANA KARPINSKÁ A DENISA KMECOVÁ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.