Moja cesta ku koučingu:

Práci s ľuďmi sa venujem intenzívne od roku 2006. Od koučingu, školení a prezentácii až po na mieru šité riešenia pre firmy týkajúce sa jazykových kurzov. 

Ako lektorka som sa denne stretávala s ľuďmi, ktorí mali chuť a energiu na sebe neustále pracovať. A vždy ma fascinovalo, ako dokážem u ľudí vzbudiť pocit dôvery až natoľko, že mali chuť so mnou zdieľať svoje úspechy aj obavy. Mnohokrát sa naše debaty v rámci hodín angličtiny posúvali až do úrovne hlbšieho transformačného rozhovoru. A tak som sa dostala ku koučingu, ktorý je pre mňa radosťou aj poslaním. Keďže verím, že osobnostná premena je vedomá voľba, je blahodárne na chvíľu sa zastaviť a porozmýšľať kam smerujeme a aké su naše hodnoty a postoje.

Od roku 2011 riadim vlastnú jazykovú školu. Venujem sa mentoringu lektorov, poskytujem konzultácie pre učiteľov cudzích jazykov a klientom v oblasti jazykového vzdelávania. Postupne som sa dostala ku koučingu. Koučujem manažérov na biznis témy, ale aj ľudí, ktorí prechádzajú životnými míľnikmi, či kariérnou zmenou. 

Kvalifikácia

V rámci koučingu som absolvovala medzinárodne uznávaný koučingový výcvik na Business Coaching College,  mam odborné vzdelanie kouča podľa pravidiel a štandardov ICF (Medzinárodnej federácie koučov). Štúdium je akreditované Ministerstvom školstva. Koučujem na PCC úrovni. Momentálne sa pripravujem na získanie ACC certifikátu.
Koučujem často aj v anglickom jazyku.   

Absolovovala som 8 týždňový MBSR program - čo je program zameraný na redukciu stresu pomocou mindfulness prístupu.

Vyštudovala som Filozofickú fakultu Univerzity Komenského - som magisterka v odbore filozofia a anglický jazyk.

Mám bakalarský titul z manažmentu z Fakulty manažmentu na Univerzite Komenského.  Hovorím plynule anglicky na úrovni C2, nemecky na úrovni B1 a rozumiem španielsky.

Moja misia

Ako kouč nesúdim a v dôvernom rozhovore sa viem dostať k jadru veci a nastaviť tak klientovi zrkadlo. Viem pomôct pri hľadaní zmyslu bytia. A to v konečnom dôsledku prináša  radostnejšie existovanie v prítomnosti  a v pravde, bez pozlátka a očakávaní.

Prijatie situácie, v ktorej sa nachádzame je najodvážnejším krokom ku zmene.