Aj malé zmeny majú veľký potenciál.

Jaroslava Bernáthová, coach

Každé ráno sa budíme do neustále sa meniaceho sveta. Zmena je nevyhnutná, no transformácia je vedomá voľba. 

Ak chceme prežiť plnohodnotný a spokojný život, musíme poznať svoje hodnoty a rozvíjať svoj potenciál. V rýchlo meniacom sa svete nestačí rozvíjať zručnosti, alebo získavať majstrovstvo v používaní rôznych nástrojov – lebo zručnosti aj nástroje, ktoré potrebujeme pre úspech sa rýchle menia. To, do čoho sa oplatí viacej investovať, je sebarozvoj a rozvoj našej osobnej húževnatosti - schopnosti obnovovať zdroje a pracovať na sebe.
Volám sa Jaroslava Bernáthová a som lektorka a medzinárodne certfikovaná business a life koučka (ICF).
V súčasnosti ma nájdete aj v oficiálnom registri koučov:http://www.icf.sk/register-koucov

Koučing

Čo to je a ako to prebieha?

V koučingu verím, že každý človek je expertom na svoj vlastný život. Každý má v sebe dostatok odpovedí na vlastné otázky. Ja sprevádzam mojich klientov na ceste k tomuto uvedomeniu.

Ak ste sa doklikali sem, zrejme hľadáte mentálneho sprievodcu, kvalifikovanú osobu - kouča, s ktorým sa na Váš život pozriete z výšky.  Možno sa iba motáte v kruhu a neviete vyjsť von zo spleti vlastných myšlienok. Niekedy stačí iba verbalizovať pocity a emócie, ak máte sústredeného poslucháča a hneď vám napadne riešenie. To správne pre Vás. Toto je to, o čo v koučingu ide. 

Koučing je typ dôverného transformačného rozhovoru, kedy sa s zameriavame na budúcnosť, akčný plán a dosahovanie cieľov, ktoré si klient vytýči. Koučovacie stretnutie trvá približne 60 - 90 minút. Stretnutia sa konajú v intervaloch 2-4 týždňov, v závislosti od témy koučovaného. Na transformáciu je potrebných 5 až 6 sedení. 

Ako profesionálna koučka dodržiavam etický kódex ICF  https://www.icf.sk/co-je-icf/eticky-kodex-icf


Viac o tom, kto  je profesionálny kouč a ako prebieha koučing sa dočítate na mojom blogu.

Využitie služieb profesionálneho kouča Vám prinesie mnoho výhod:

  • nové pohľady na vaše aktuálne životné alebo biznis témy
  • posilnenie rozhodovacích schopností a vyššiu angažovanosť
  • prevzatie kontroly nad vlastným životom
  • budovanie sebadôvery
  • skvalitnenie dosahovania vaších cieľov a prianí
  • zvýšenú osobnú i pracovnú efektivitu a zvýšené sebavedomie. 

Profesionálny koučing maximalizuje potenciál a odomyká vnútorné zdroje.
Čím momentálne  žijem, o tom nájdete viac na mojom instagramovom účte @mycoachinglife


Vyhľadávanie v blogu
Objednajte sa na bezplatnú 30 minútovu kavu s koučom už teraz. Moje termíny sú často vybookovane.