Pocity a ilúzie

POCITY A ILÚZIE

Mindful Leadership

Meditácia už dávno nie je ezoterická disciplína, alebo nejaký druh new age. Mňa osobne zaujal v roku 2012 článok v Harvard Business Review na tému: Mindfulness Helps You Become a Better Leader. Po finančnej kríze v roku 2008 si mnoho lídrov, kládlo otázku ako žiť viac v súlade s osobnými hodnotami. Ako žiť viac v prítomnom okamihu a rozpoznávať svoje pocity a mať ich pod kontrolou, najmä v období keď čelíme stresujúcim situáciám. Myslím, že aj terajšia kríza je veľkou výzvou a zároveň príležitosťou zmeniť svoj život a žiť v pravdivosti k svojim pocitom. Zároveň treba povedať, že mindfulness meditácia – alebo aj všímavosť voči vlastným pocitom nie je pre každého, keďže si vyžaduje pravidelne si vyčleniť čas na pozorovanie vlastných myšlienok a pocitov. Odporúčam aspoň 20 minút denne, ale samozrejme pre začiatok stačí pár minút.

Prečo je teda meditácia taká účinná? Ako vie meditácia zmeniť to, ako sa pozeráme na vlastné pocity?

Keď prežívame silnú emóciu, necháme sa strhnúť a vnímame napríklad HNEV ako niečo reálne a toho pocitu sa držíme. Keď meditujeme alebo rozjímame o týchto vnemoch, vieme že HNEV, STRACH, ÚZKOSŤ, SMÚTOK, atď. nie sú skutočné, sú iba v našej mysli. Treba si to predstaviť, ako keď pozorujeme film. Keď sa dívame na film, ktorý sa pred nami odohráva, vieme že to čo vidíme nie je reálne. Tak isto je to aj s pocitmi. Moderná psychológia súhlasí, že naše pocity nie sú spoľahlivými zdrojmi reality, a že nie sú úplne dôveryhodné. Meditácia vlastne ponúka kritickú vzdialenosť od pocitov aby nás nezaviedli na miesta, kam nechceme ísť.

Jeden z dôvodov, prečo moderná psychológia súhlasí s tým, že naše pocity nie sú dôveryhodné je ten, že pocit dokáže ovplyvniť naše vnímanie a myšlienky. Súvisí s tým aj zaujímavý experiment, ktorý bol nedávno vykonaný na New Yorskej Univerzite /Jessie, Seidel, 2012/

Ľuďom boli ukázané na pár sekúnd tieto 3 obrázky.

feelingsandillusionsjpg

Môže to byť (a)veverička/krokodíl, (b) lano/had, či (c) sekáčik na mäso/panvica.

Ale ešte predtým im postupne pustili veselú hudbu, ticho a hororovú hudbu. Experiment ukázal, že zatiaľ čo veselá hudba a ticho takmer vôbec neovplyvnili vnímanie obrázkov, hororová hudba spôsobila, že ľudia mali tendenciu vidieť v (a) krokodíla,(b)sekáčik na mäso a až 70% ľudí (c) hada. Bolo jasne ukázané, že naše vnímanie reality sa vplyvom rôznych vnemov môže meniť. Takže naše pocity sú iluzórne a vedia nás klamať. Sofokles povedal, že ten kto sa bojí, pre toho je všetko strašidelné.

Moja situácia:  išla som na prechádzku do Horského parku. Zrazu bol predo mnou diviak. Zľakla som sa a utekala preč. Bola to situácia ako z knihy – fight or flight. Na druhý, tretí...atď. deň, som už ale šla do parku s pocitom, že keď niečo niekde zašušťalo, hneď som všade videla diviaka. Už bola moja percepcia ovplyvnená predchádzajúcou skúsenosťou. Takto máme nadizajnovanú myseľ. Strach je tu z evolučného hľadiska preto, aby sme prežili, preto sa deje to, že pocity nás môžu oklamať. V angličtine sa hovorí „better safe than sorry“. Radšej sa mať na pozore ako ľutovať, že sme stretli diviaka. Prirodzený výber nadizajnoval náš organizmus na jedinú vec- zachovanie rodu. Takže ilúzia, že vidíme namiesto lana hada, zabezpečí, že sa máme na pozore a tým väčšiu šancu na prežitie, keďže sa vyhneme nebezpečenstvu. Dlhší život, zachovanie rodu a odovzdanie génov ďalším generáciám. Toto je dôkaz toho, že náš mozog nie je nadizajnovaný aby videl veci pravdivo. Takže ilúzia nám vlastne pomáha v prežití.

V modernej dobe však čelíme úplne iným výzvam. Mindfulness meditácia vám pomôže vyjasniť si hodnoty, zbaviť sa nepodstatných obáv o nedôležitých veciach a zamerať vašu pozornosť smerom k súcitu voči iným, a tým aj k väčšiemu nadhľadu.

Autor: Jaroslava Bernáthová

Link na článok z HBR - http://mindful-leaders.com/wp-content/uploads/2019/10/HBR-Mindfulness-Helps-You-Become-a-Better-Leader.pdf