Servant Leader

Po prečítaní eseje od Roberta Greenleafa  The Servant as a Leader  som mala potrebu svoje zápisky ujednotiť, no ako to už býva neostal mi na to čas v záplave iných povinností. V tomto súčasnom spomalení som sa dostala opäť  k písaniu a  môjmu  blogu a rozhodla som sa doplniť tento rest, pretože táto kniha si to zaslúži. Možno tak inšpirujem niekoho, kto by sa rád zoznámil s myšlienkou "servant leadershipu"  alebo  k prečítaní útlej knižky.

Napadlo mi, že v dnešnej  bezprecedentnej covid dobe potrebujeme viac ako inokedy definovať servant lídrov a oceniť ich za ich službu. Dnes, viac ako inokedy, je potrebné podržať a podporiť sa navzájom. V dnešnej neistej dobe je dôležitejšie, ako kedykoľvek predtým podržať svoj tím, svojich zamestnancov, svoju komunitu, či pomôcť tým, na ktorých štát zabudol. Toto je esencia servant lídra. Z Lat. SERVO - slúžiť iným.
Práve dnes sa zo servant lídrov a servant manažérov musia stať mentori a kouči a pomôcť iných rásť aj v kríze.
Nebudem chodiť dlho okolo horúcej kaše a pridávam zoznam kvalít, ktoré som ja identifikovala ako kľúčové pre servant lídra. Možno ste nim práve vy. Pripájam aj pár citátov z knihy  v origináli na lepšie dokreslenie. 

"His servant nature - his desire to help others - was a part of his character, and it could not be taken away. That is why ho was a servant first, a servant at heart. "  Robert K. Greenleaf

1. Počúvanie ako strategická výhoda servant lídra.
"listening is a healing attitude"
Prvou a kľúčovou esenciou servant lídra je práve naslúchanie. Nechajte hovoriť svojho kolegu, neprerušujte ho, len tak dáte najavo svojmu tímu, že si ho vážite a rešpektujete každého názor. Len tak sa viete dozvedieť o ich slabých aj silných stránkach. A kto pozná všetky kvality svojho tímu, vie ako s ním najlepšie zaobchádzať.

2.  Empatia a prijatie
Každý máme slabé aj silné stránky, a každý člen tímu vie vyrásť už len tým, že akceptujete jeho/ jej inakosť. Ako inak pretaviť slabé stránky tímu do silných - spraviť z nevýhody výhodu?
Lídri, ktorí súcitia a plne akceptujú  tých, ktorí ich nasledujú majú u ľudí najväčšiu dôveru a dokážu veci zmeniť. 

3. Uvedomenie
Uvedomenie u Greenleafa je úzko spojené so všímavosťou - mindfulness. To spočíva vo vlastnosti: Vidieť veci také aké sú. "see it as it is"
Otvorenosť k uvedomeniu vedie k budovaniu hodnôt, ich vyjasneniu, čím si líder vytvára pocit pokoja a a vyrovnanosti voči stresu a neistotám.

4. Presvedčivosť
Servant líder sa spolieha na presvedčivosť a nie na zneužívanie pozície moci,  či autority.  Servant líder presviedča iných, ale nemanipuluje. Darí sa mu to dodržiavaním etických zásad. Presvedčivosť využíva na vytváranie konsenzu. 

5. Konceptualizácia
Hlavným talentom lídrov je vidieť riešenie ako celok, jeho implikácie a spôsob ako sa tam dostať. 
Základným predpokladom je vidieť a myslieť za hranice bežnej denno dennej reality. 

6. Uzdravovanie a služba
V origináli Healing - je to vlastne vytváranie zdravého pracovného prostredia, so zdravým pomerom práce a odpočinku. Greenleaf verí, že ak lídri uzdravujú a slúžia spoločenstvu, sami sú vyliečení a naplnení a len tak môžu žiť radostný život.

7. Predvídavosť a zmysel pre intuíciu
"foresee the unforeseeable" - predvídať nepredvídavé a mať väčšiu dávku kreativity, ako ostatní  je pre lídra nevyhnutné. Líder musí myslieť ako vedec, ako umelec aj ako básnik. Múdri lídri vedia kedy sa spoľahnúť na intuíciu. Znalosti.ktoré sa líder naučil v minulosti vie transformovať do budúcnosti a zabezpečiť tak rast celej organizácie/ tímu.

8. Komunitné myslenie
Servant lídra spoznáte podľa toho, že buduje komunity. Komunitou sa rozumie skupinka ľudí so spoločným záujmom, alebo komunita kolegov v práci, či odborná asociácia. To, čo vytvára pocit komunity je pocit zdieľania, starostlivosť o iných, čo prispieva k osobnému rozvoju. Lebo to čo skutočne potrebujeme, je jeden druhého.